ແຈ້ງການລາຍຊື່ນັກຮຽນ ແລະ ນັກສຶກສາທີ່ເສັງຜ່ານຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດ

ແຈ້ງການລາຍຊື່ນັກຮຽນ ແລະ ນັກສຶກສາທີ່ເສັງຜ່ານຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດ new1

ລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ຜ່ານເຂົ້າຮອບຊິງຊະນະເລີດ ໃນການແຂ່ງຂັນຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດສຳລັບຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍ ແລະ ວິທະຍາໄລ ປະຈຳປີ 2016 ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຈຳນວນ 83 ຄົນ ລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ຜ່ານເຂົ້າຮອບຊິງຊະນະເລີດ ໃນການແຂ່ງຂັນຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດສຳລັບຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ ປະຈຳປີ 2016 ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຈຳນວນ 27 ຄົນ


               ນັກຮຽນທີ່ມີລາຍຊື່ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ໂຮງຮຽນ ຫຼື ສູນໄອຊີທີແຂວງເພື່ອສະເໜີຕົວໃນຮອບຊິງຊະນະເລີດກ່ອນວັນທີ່ 31 ມັງກອນ 2017 ວັນທີ່ສອບເສັງ: ວັນເສົາ 4 ກຸມພາ 2017, ເວລາ 8:00 ໂມງເຊົ້າ, ສະຖານທີ່ສອບເສັງ: ສູນໄອຊີທີ ແຂວງຫຼວງພະບາງ
          ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່: ສູນປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂທລະສັບ: 021-217 790, http://www.nieqa.gov.com ແລະ ບໍລິສັດ ໄອໄອຈີ ສຶກສາລາວ ຈຳກັດ, ໂທລະສັບ: 021-265 421-2, http://www.iiglaos.com, FB: iigeducationlaos

1211223344