ການຮຽນການສອນ

ໝວດ: ຂ່າວສານ
ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນພະຫັດ, 01 ມີນາ 2018
ຂຽນໂດຍ Super User

ແຈ້ງການລາຍຊື່ນັກຮຽນ ແລະ ນັກສຶກສາທີ່ເສັງຜ່ານຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດ

ໝວດ: ຂ່າວສານ
ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນພຸດ, 18 ມັງກອນ 2017
ຂຽນໂດຍ Super User

ແຈ້ງການລາຍຊື່ນັກຮຽນ ແລະ ນັກສຶກສາທີ່ເສັງຜ່ານຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດ new1

ລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ຜ່ານເຂົ້າຮອບຊິງຊະນະເລີດ ໃນການແຂ່ງຂັນຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດສຳລັບຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍ ແລະ ວິທະຍາໄລ ປະຈຳປີ 2016 ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຈຳນວນ 83 ຄົນ ລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ຜ່ານເຂົ້າຮອບຊິງຊະນະເລີດ ໃນການແຂ່ງຂັນຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດສຳລັບຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ ປະຈຳປີ 2016 ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຈຳນວນ 27 ຄົນ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ: ແຈ້ງການລາຍຊື່ນັກຮຽນ ແລະ ນັກສຶກສາທີ່ເສັງຜ່ານຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດ